Transaktioner dragits dubbelt

Måndagen den 24:e Juni så har en del transaktioner som skett via Westpay kortterminaler och Elavon som inlösare – dragits två gånger från kundens kort. Westpay har identifierat problemet och arbetar nu med att upprätta en komplett lista för återbetalning av den ena dragningen. Högst troligen så kommer återbetalningen kunna ske utan er inblandning. Men om så behövs – så kommer vi att kontakta de som drabbats. Vi kommer publicera här på vår driftstatus-sida när allting är återställt och de aktuella kunderna fått återbetalt.

UPPDATERINGAR:

2024-07-08, 16:34 – Den batch med cirka 12 000 transaktioner som började återbetalas den 2:e Juli börjar nu nå samtliga slutkunder – skönt. Tyvärr upptäcktes ytterligare transaktioner någon dag senare, som nu verifierats och börjat återbetalas idag den 8 Juli. Detta medför att några kunder kommer få vänta ytterligare ett par bankdagar tills de sista återbetalningarna finns tillbaka på kundens konto. Westpay publicerar nu sin egen information kring händelsen på deras egna statussida, som går att nå på länken: https://www.westpay.se/driftsinformation

Ni handlare som får förfrågningar från oroliga eller irriterade kunder som inte fått sina pengar än, kan meddela att samtliga dubbla och trippla debiteringar har fångats upp och är på väg tillbaka. Det är dock ytterst beklagligt att det tagit sådan tid. Tyvärr står detta bortom EasyCashiers kontroll, och drabbar även andra kassaleverantörer. Vi gör vårt bästa får att säkerställa att aktuell status kommer fram och att ärendet slutförs snabbast möjligt.

2024-07-05, 11:39 – Elavon har bekräftat att återbetalningen den 2:e Juli genomförts som normalt. Tyvärr tar det fortsatt ett antal dagar innan pengarna syns på kontot, vilket beror på den tid banker tar på sig för att genomföra återinsättningar.

2024-07-02, 12:31 – Elavon, som sköter utbetalningarna till alla slutkunder som debiteras dubbelt eller trippelt för transaktioner gjorda 24-25 Juni, har idag bekräftat att de verifierat samtliga transaktioner och kommer påbörja återbetalningarna idag 2 Juli klockan 16. De flesta kunder bör därför ha sina pengar åter på kontot inom ett antal bankdagar – antalet dagar beror lite på vilken bank man har.

2024-06-28, 11:02 – Förtydligande har skickats ut från Westpay, med lite konkret information:

“Samtliga drabbade transaktioner är uppfångade och är under behandling.
Inga nya felaktiga dragningar sker.

  1. Vissa transaktioner från den 24/6 har förutom ordinarie End Of Day körning natten till 25/6 även gått den 26/6 och den 27/6. Dvs tre gånger
  2. Vissa transaktioner från den 25/6 har förutom ordinarie End Of Day körning natten till 26/6 även gått den 27/6.Dvs två gånger.
  3. ALLA drabbade transaktioner är uppfångade och hanteras sedan igår av Elavon för justering enligt tidigare meddelande
  4. Orsaken till felet är uppfångad och åtgärdad och berodde inte på ett systemfel utan ett manuellt handgrepp med mycket oväntad och olycklig konsekvens. Detta skall inte kunna ske igen.

Dvs det finns inte risk för ytterligare dragningar.

OBS: I det här fallet uppmanar vi er att om möjligt avvakta Elavons hantering istället för att själva betala ut till kortinnehavaren. Detta för att undvika att vi i efterhand behöver korrigera er utbetalning med en ny dragning vilket kan skapa ytterligare oro hos kortinnehavarna”


2024-06-28, 08:01 – Westpay har meddelat att ärendet är åtgärdat från deras sida. Följande info har publicerats:

“Transaktionerna från i tisdagen, 2024-06-25, har tyvärr blivit dubbelt debiterade för en del kunder med Elavon som inlösare.

Orsaken är åtgärdad. 
Elavon har fått information om de påverkade transaktionerna från både måndagen och tisdagen
De kommer att korrigera dem så snart som möjligt och arbetet beräknas vara klart i början av nästa vecka. 

Kortinnehavarna bör se återbetalningen på sina kort ett par dagar efter detta beroende på kortutgivaren.”

Det kan tyvärr medföra att vissa kunder blivit debiterade samma belopp 2 eller till och med 3 gånger. Det är väldigt beklagligt, men Westpay har försäkrat att aktuella transaktioner redan skickats till Elavon för återbetalning, och att det inom ett par dagar kommer vara reglerat. Vi ber om ursäkt för de problem och det missnöje som störningen hos Westpay orsakat. Vi följer ärendet med högsta prioritet.


2024-06-27, kl 13:02 – Det som skett är att vissa transaktioner (Westpay håller på att sammanställa samtliga) dragits två gånger från kundens konto. Det leder även till att aktuell handlare/butik fått in samma belopp två gånger, d.v.s. fått för mycket utbetalt. Båda dessa regleringar (slutkund som får återbetalt till sitt konto och butiken som får sitt utbetalade belopp reglerat) kommer vi återkomma med exakt rutin för. Högst troligen så sker detta utan vare sig inblandning av slutkund eller butik.