Beställning av EasyCashier Kortterminal

  För att använda denna kortterminal krävs ett inlösenavtal via Elavon. Detta erhåller ni genom att kontakta EasyCashier.

  Hyresperiod:
  36 mån - 299 kr/mån24 mån - 349 kr/mån12 mån - 399 kr/mån

  I hyreskostnaden ingår hyra av kortterminal samt löpande serviceavgift. Vid hyresperiodens slut så förlängs avtalet automatiskt med 3 månader åt gången såvida ni ej sagt upp avtalet skriftligen senast 1 månad innan aktuell hyresperiods slut.

  Fleranvändarfunktion:


  Fleranvändarfunktionen tillåter obegränsat antal företag i samma kortterminal. Priset avser själva funktionen, det kostar ej extra per användare.

  Lägg till Stativ:
  Ett praktiskt stativ för kortterminal C10

  Faktura via:

  Fraktsätt:

  Namnunderskrift (Rita din underskrift i rutan nedan):


  Namnförtydligande: