Dra Nets lösenkort (detta har du fått från Nets med terminalen och det står ”Nets” eller ”Merchant card” på det) i kortterminalen.

Gå in på Adminmeny och välj alternativ [1] Inlösare > [1] Hämta avtal. Om detta inte funkar

Stäng av EasyCashier och koppla ur terminalens USB kontakt från datorn. Koppla sedan in termialen igen, starta EasyCashier och logga in på en användare. Därefter dra lösenkortet och välj [1] Inlösare > [1] Hämta avtal.