1. Stäng av EasyCashier
  2. Starta om kortterminalen genom att dra ut kortterminalens strömsladd och stoppa i den igen
  3. Det finns en genväg till ”BptiXml” på ditt skrivbord (symbolen är ett blått ”B”). Dubbelklicka på denna.
  4. Starta EasyCashier.

Om kortterminalen förblir stängd och ej har kontakt med kassa, kontrollera att kortterminalens IP-adress står korrekt angiven under Kontrollpanelen > Kortbetalning > Verifone / Babs Paylink > Terminal Ip.

Kontrollera terminalens IP-adress genom att gå in i Menyn på kortterminalen (menyknappen syns i kortterminalens skärm, eller finns i mitten under skärmen på terminalen). Lösenord: 123456. Gå in på Expressmeny > IP och notera siffrorna

Om du saknar Expressmenyn, gå in på Kommunikation > Nätverk > IP och notera siffrorna. Den IP-adress som står i kortterminalen skall även stå i EasyCashier.

Starta om EasyCashier efter att du ändrat IP-adress.