Om du går in på ”Inställningar” i kalendermenyn finns där en ”Länk till webbokningen”. Om du klickar på länken kommer du till bokningsvyn för dina kunder. Kopiera länken och publicera den på din hemsida, Facebook eller Instagram.