Denna kontrollenhet har 2 sladdar, en som går till datorn och en som går till ett el-uttag.

  1. Dra ut båda sladdar och låt dem vara ute tills lampan på kontrollenheten slocknat helt. Detta tar 10-30 sekunder.
  2. När enheten slocknat, stoppa i båda sladdar igen.
  3. Starta om kassaprogrammet och testa anslutningen genom att gå till Kontrollpanelen > Systeminställningar > Kontrollenhet > Ändra > Testa anslutning.
  4. Om anslutningen lyckades är du klar och du kan fortsätta ta betalt. Om anslutningen ej lyckas, testa olika COM-nummer under ”port”.

Om problemet kvarstår, prova att dra ut sladden som går till datorn och stoppa den i en annan port. Repetera sedan steg 3-4.

Om problemet fortfarande kvarstår, vänligen ring vår support.