1. Dra ut och kontrollenheten från datorn (en enkel USB-sladd)
  2. Stäng av EasyCashier
  3. Koppla in kontrollenheten
  4. Starta EasyCashier
  5. Testa anslutningen genom att gå till Kontrollpanelen > Systeminställningar > Kontrollenhet > Ändra > Testa anslutning

Om anslutningen lyckades är du klar och du kan fortsätta ta betalt. Om anslutningen ej lyckas, testa olika COM-nummer under ”port”. Om problemet kvarstår, prova att stänga av EasyCashier, dra ut kontrollenheten och stoppa den i en annan port Fortsätt sedan med steg 4-5.

Om problemet fortfarande kvarstår, starta om datorn.