1. Stäng av kassaprogrammet
  2. Dra ut kvittoskrivarens USB- och strömsladd
  3. Stoppa i båda sladdar igen
  4. Starta kassaprogrammet
  5. Gå in på Kontrollpanelen
  6. Systeminställningar
  7. Skrivare
  8. Testa skrivare

Om ovanstående steg  ej fungerar, starta om datorn.