1. Stäng av kassaprogrammet
  2. Dra ut kortterminalens sladd
  3. Dra loss terminalen från stativet, genom att låsa upp stativet med nyckel, dra i spaken på baksidan av stativet och dra loss kortterminalen, uppåt
  4. På baksidan av kortterminalen finns ett litet hål. Tryck ned något (typ gem eller en nål) i det lilla hålet tills du känner ett litet klick
  5. Nu visas en meny i kortterminalen. Välj alternativ [1] ”Power up as normal”
  6. Stoppa tillbaka terminalen i stativet och sätt i sladden igen
  7. Starta sedan kassaprogrammet och försök igen
  8. Om problemet kvarstår, stäng av kassaprogrammet, byt USB-port som sladden går in i och starta kassaprogrammet igen
  9. Om det fortsatt inte funkar, starta om datorn