1. Stäng av kassaprogrammet
  2. Dra ut kortterminalens sladd
  3. Om kortterminalen sitter i stativ, dra loss terminalen från stativet genom att trycka ner flärpen under kortterminalen och dra terminalen nedåt
  4. Högst upp till höger på kortterminalen finns en blå knapp och till vänster den finns ett litet hål. Tryck ned något (typ gem eller en nål) i det lilla hålet tills du känner ett litet klick
  5. Nu visas en meny i kortterminalen. Välj alternativ [1] ”Power up as normal”. Stoppa tillbaka terminalen i stativet och sätt i sladden igen
  6. Starta sedan EasyCashier och försök igen
  7. Om problemet kvarstår, stäng av kassaprogrammet, byt USB-port som sladden går in i och starta EasyCashier igen
  8. Om det fortsatt inte funkar, starta om datorn