Gå in på Kontrollpanelen i EasyCashier > Bokföring > SIE-export. I den vänstra kolumnen kan du se alla Z-rapporter/dagsavslut med löpnummer, datum och tidsstämpel. Markera de Z-rapporter du vill ta ut som SIE-fil genom att klicka på den första, hålla nere Shift-knappen (⇧) och klicka på den sista. Klicka till sist på ”Exportera” för att spara SIE-filen på din dator