1. Stäng av EasyCashier och dra ut kortterminalens sladdar
  2. Terminalen har en USB-sladd som går till datorn och bredvid USB-kontakten hänger en smal strömsladd med rund kontakt
  3. När terminalen slocknat, stoppa i båda sladdar igen och starta EasyCashier
  4. Om det inte funkar första gången, repetera processen, men byt USB-port som sladden går in i. Starta alltid om EasyCashier efter du drar ut USB-sladden
  5. Om det fortsatt inte funkar, starta om datorn