Beställning av EasyCashier Kortterminal​

För att använda denna kortterminal krävs ett inlösenavtal via Elavon. Detta erhåller ni genom att kontakta EasyCashier.
Hyresperiod:
I hyreskostnaden ingår hyra av kortterminal samt löpande serviceavgift. Vid hyresperiodens slut så förlängs avtalet automatiskt med 3 månader åt gången såvida ni ej sagt upp avtalet skriftligen senast 1 månad innan aktuell hyresperiods slut.
Fleranvändarfunktion:
Fleranvändarfunktionen tillåter obegränsat antal företag i samma kortterminal. Priset avser själva funktionen, det kostar ej extra per användare.
Faktura via:
Fraktsätt:
Namnunderskrift (Rita din underskrift i rutan nedan):