DRIFTSTATUS: Inga rapporterade störningar.

Kassaregister: Inga rapporterade störningar.

Kortbetalningar: Inga rapporterade störningar.

Bokningskalender: Inga rapporterade störningar.

Vanliga frågor

Kassaregister

EasyCashier 3.x.x

För att göra en Genväg till en Artikel måste du först skapa artikeln.

 1. Gå in på Kontrollpanelen i EasyCashier > Kassainställningar > Artiklar
 2. Klicka på ”Lägg till”
 3. Fyll i relevant information. Artikelnummer är obligatoriskt. Om du lämnar försäljningspriset som ”0” kommer kassan fråga efter pris varje gång du slår in artikeln.
 4. Spara & Stäng

När en artikel finns kan du lägga upp en Genväg som kopplar till den.

 1. Gå in på Administration > Ändra Genvägar
 2. ”Lägg till artikelknapp” skapar en knapp som länkar direkt till artikeln. ”Lägg till gruppknapp” skapar en grupp som öppnar ett nytt ’fönster’. Välj vilken grupp du editerar högst upp till vänster i menyn ’Grupp’. ”Lägg till funktionsknapp” skapar en knapp för kassafunktioner, såsom ’dagsavslut’ eller ’betala med kort’.
 3. Glöm ej att ”Spara” när du gjort dina ändringar!

Gå in på Kontrollpanelen i EasyCashier > Bokföring > SIE-export. I den vänstra kolumnen kan du se alla Z-rapporter/dagsavslut med löpnummer, datum och tidsstämpel. Markera de Z-rapporter du vill ta ut som SIE-fil genom att klicka på den första, hålla nere Shift-knappen (⇧) och klicka på den sista. Klicka till sist på ”Exportera” för att spara SIE-filen på din dator

Månadslicensen är den ni betalar 199 SEK/mån för (plus eventuella avgifter för tillvalda integrationer). Kassan behöver en aktiv månadslicens för att kunna genomföra betalningar. För att förlänga licensen gör du så här:

 1. Klicka på den röda knappen som syns i programmet ”Licenshantering”
 2. Klicka på ”Beställ licens”
 3. Välj antal månader ni vill ha (OBS! Alla månader faktureras samtidigt och du kan se totalen längst ner i fönstret)
 4. Se till att de funktioner som är relevanta för er är iklickade
 5. Klicka i rutan ”Jag godkänner att ovanstående belopp […]”
 6. Klicka på ”Beställ licens”
 7. Klart!

Load More

EasyCashier 4.x.x

Du som använder EasyCashier 4 har möjlighet att logga in med din e-post och lösenord på EasyCashier Online genom att klicka här. I EasyCashier Online administrerar du kassan och kan sköta Artiklar, Lager, SIE-exporter, och mer! Detta kan du göra på vilken dator eller telefon som helst. Alla ändringar som sker i EasyCashier Online uppdateras i kassaprogrammet när den synkar om. Du kan tvinga en synkning genom att starta om kassaprogrammet och klicka i alternativet ”Synkronisera databasen vid nästa uppstart”.

 1. Logga in på EasyCashier Online med din e-post och lösenord
 2. Gå in på Bokföring > SIE-export
 3. Välj butik, kassa och det datumspann du vill ta ut en SIE-fil för.
 4. Klicka på Export
 5. Nu laddas filen ner i din webbläsare. Denna fil kan du skicka på e-post till din revisor, eller importera i ditt ekonomisystem (ex. Fortnox eller Visma)

För att göra en Snabbknapp till en Artikel måste du först skapa artikeln.

 1. Gå in på EasyCashier Online och logga in med din e-post och lösenord
 2. Gå in på Artikelhantering > Artiklar > Lägg till
 3. Fyll i relevant information. Artikelnummer är obligatoriskt. Om du lämnar försäljningspriset som ”0” kommer kassan fråga efter pris varje gång du slår in artikeln.
 4. Spara & Stäng

Tänk på att du måste synka om kassaprogrammet efter att en ändring görs i EasyCashier Online, om du vill att den appliceras direkt. Starta om kassaprogrammet och klicka i ”Synkronisera vid nästa uppstart”. När en artikel finns kan du lägga upp en snabbknapp som kopplar till den.

 1. Gå in på Administration > Snabbknappar
 2. ”Lägg till artikelknapp” skapar en knapp som länkar direkt till artikeln. ”Lägg till gruppknapp” skapar en grupp som öppnar ett nytt ’fönster’. Välj vilken grupp du editerar högst upp till vänster i menyn ’Grupp’. ”Lägg till funktionsknapp” skapar en knapp för kassafunktioner, såsom ’dagsavslut’ eller ’betala med kort’.
 3. Glöm ej att ”Spara” när du gjort dina ändringar!

Load More

Kortterminal

EasyCashier kortterminal

 1. Stäng av EasyCashier och dra ut kortterminalens sladdar
 2. Terminalen har en USB-sladd som går till datorn och bredvid USB-kontakten hänger en smal strömsladd med rund kontakt
 3. När terminalen slocknat, stoppa i båda sladdar igen och starta EasyCashier
 4. Om det inte funkar första gången, repetera processen, men byt USB-port som sladden går in i. Starta alltid om EasyCashier efter du drar ut USB-sladden
 5. Om det fortsatt inte funkar, starta om datorn
 1. Stäng av kassaprogrammet
 2. Dra ut kortterminalens sladd
 3. Om kortterminalen sitter i stativ, dra loss terminalen från stativet genom att trycka ner flärpen under kortterminalen och dra terminalen nedåt
 4. Högst upp till höger på kortterminalen finns en blå knapp och till vänster den finns ett litet hål. Tryck ned något (typ gem eller en nål) i det lilla hålet tills du känner ett litet klick
 5. Nu visas en meny i kortterminalen. Välj alternativ [1] ”Power up as normal”. Stoppa tillbaka terminalen i stativet och sätt i sladden igen
 6. Starta sedan EasyCashier och försök igen
 7. Om problemet kvarstår, stäng av kassaprogrammet, byt USB-port som sladden går in i och starta EasyCashier igen
 8. Om det fortsatt inte funkar, starta om datorn
 1. Stäng av kassaprogrammet
 2. Dra ut kortterminalens sladd
 3. Dra loss terminalen från stativet, genom att låsa upp stativet med nyckel, dra i spaken på baksidan av stativet och dra loss kortterminalen, uppåt
 4. På baksidan av kortterminalen finns ett litet hål. Tryck ned något (typ gem eller en nål) i det lilla hålet tills du känner ett litet klick
 5. Nu visas en meny i kortterminalen. Välj alternativ [1] ”Power up as normal”
 6. Stoppa tillbaka terminalen i stativet och sätt i sladden igen
 7. Starta sedan kassaprogrammet och försök igen
 8. Om problemet kvarstår, stäng av kassaprogrammet, byt USB-port som sladden går in i och starta kassaprogrammet igen
 9. Om det fortsatt inte funkar, starta om datorn

Load More

Nets

Dra Nets lösenkort (detta har du fått från Nets med terminalen och det står ”Nets” eller ”Merchant card” på det) i kortterminalen.

Gå in på Adminmeny och välj alternativ [1] Inlösare > [1] Hämta avtal. Om detta inte funkar

Stäng av EasyCashier och koppla ur terminalens USB kontakt från datorn. Koppla sedan in termialen igen, starta EasyCashier och logga in på en användare. Därefter dra lösenkortet och välj [1] Inlösare > [1] Hämta avtal.

Logga in i EasyCashier Kassaklient och gå in på ”Administration (F10)” > Kortterminal > Gör Dagsavslut.

Detta gör ett manuellt dagsavslut i kortterminalen och skapar ej en Z-rapport.

 1. Stäng av EasyCashier
 2. Dra ut sladden som går från kortterminalen till datorn
 3. Stoppa i sladden igen
 4. Starta EasyCashier på nytt

Load More

Babs Paylink & Verifone

 1. Stäng av kassaprogrammet
 2. Starta om kortterminalen genom att dra ut kortterminalens strömsladd och stoppa i den igen
 3. Sök på CEPA i Windows sökfält och klicka på ”Stop CEPA”
 4. Sök på CEPA igen och klicka på ”Start CEPA”
 5. Starta EasyCashier.

Om kortterminalen förblir stängd och ej har kontakt med kassa, kontrollera att kortterminalens IP-adress står korrekt angiven under Kontrollpanelen > Kortintegration > Verifone / Babs Paylink > CEPA > Terminalens ip-adress.

Kontrollera terminalens IP-adress genom att gå in i Menyn på kortterminalen (menyknappen syns i kortterminalens skärm, eller finns i mitten under skärmen på terminalen). Lösenord: 123456. Gå in på Expressmeny > IP och notera siffrorna

Om du saknar Expressmenyn, gå in på Kommunikation > Nätverk > IP och notera siffrorna. Den IP-adress som står i kortterminalen skall även stå i EasyCashier.

Starta om EasyCashier efter att du ändrat IP-adress.

 1. Stäng av EasyCashier
 2. Starta om kortterminalen genom att dra ut kortterminalens strömsladd och stoppa i den igen
 3. Det finns en genväg till ”BptiXml” på ditt skrivbord (symbolen är ett blått ”B”). Dubbelklicka på denna.
 4. Starta EasyCashier.

Om kortterminalen förblir stängd och ej har kontakt med kassa, kontrollera att kortterminalens IP-adress står korrekt angiven under Kontrollpanelen > Kortbetalning > Verifone / Babs Paylink > Terminal Ip.

Kontrollera terminalens IP-adress genom att gå in i Menyn på kortterminalen (menyknappen syns i kortterminalens skärm, eller finns i mitten under skärmen på terminalen). Lösenord: 123456. Gå in på Expressmeny > IP och notera siffrorna

Om du saknar Expressmenyn, gå in på Kommunikation > Nätverk > IP och notera siffrorna. Den IP-adress som står i kortterminalen skall även stå i EasyCashier.

Starta om EasyCashier efter att du ändrat IP-adress.

Load More

Bokningskalender

EasyCashier Bokningskalender

Resurser är era bokningsbara resurser, såsom frisörer, rum eller annan personal. Du lägger till en resurs genom att gå in på ”Resurser” i kalendermenyn och klicka på ”Lägg till resurs”. OBS! Tänk på att se över resursens inställningar genom att klicka på dess namn. Alla resurser måste bli tilldelade Tjänster de ska kunna bokas med.

Gå in på ”Tjänster” i kalendermenyn och klicka på ”Lägg till grupp” för att skapa en tjänstgrupp/kategori och sedan ”Lägg till tjänst” för att lägga till tjänsten. OBS! Om kunder själva ska kunna boka tjänsten, tänk på att sätta ”Bokningsbar för kunder på webben” till ”Ja”.

Om du går in på ”Inställningar” i kalendermenyn finns där en ”Länk till webbokningen”. Om du klickar på länken kommer du till bokningsvyn för dina kunder. Kopiera länken och publicera den på din hemsida, Facebook eller Instagram.

Load More

Kvittoskrivare

CITIZEN

 1. Stäng av kassaprogrammet
 2. Dra ut kvittoskrivarens USB- och strömsladd
 3. Stoppa i båda sladdar igen
 4. Starta kassaprogrammet
 5. Gå in på Kontrollpanelen
 6. Systeminställningar
 7. Skrivare
 8. Testa skrivare

Om ovanstående steg  ej fungerar, starta om datorn.

Load More

Star TSP 100

 1. Gå in på Kontrollpanelen i EasyCashier
 2. Systeminställningar > Skrivare  > Välj skrivare
 3. Klicka på drop-down menyn Serienummer och välj första numret i listan > Spara > Klicka på Testa skrivare
 4. Om detta inte funkar, gå tillbaka till Serienummer-listan och testa samtliga nummer.

Om inget nummer funkar

 1. Stäng av kassaprogrammet
 2. Dra ut kvittoskrivarens USB- och strömsladd
 3. Stoppa i båda sladdar igen
 4. Starta kassaprogrammet > Testa samtliga serienummer igen.

Om det fortfarande inte funkar, starta om datorn.

Load More

Kontrollenhet

PosPlus & Skattedosan

 1. Dra ut och kontrollenheten från datorn (en enkel USB-sladd)
 2. Stäng av EasyCashier
 3. Koppla in kontrollenheten
 4. Starta EasyCashier
 5. Testa anslutningen genom att gå till Kontrollpanelen > Systeminställningar > Kontrollenhet > Ändra > Testa anslutning

Om anslutningen lyckades är du klar och du kan fortsätta ta betalt. Om anslutningen ej lyckas, testa olika COM-nummer under ”port”. Om problemet kvarstår, prova att stänga av EasyCashier, dra ut kontrollenheten och stoppa den i en annan port Fortsätt sedan med steg 4-5.

Om problemet fortfarande kvarstår, starta om datorn.

Load More

CleanCash

Denna kontrollenhet har 2 sladdar, en som går till datorn och en som går till ett el-uttag.

 1. Dra ut båda sladdar och låt dem vara ute tills lampan på kontrollenheten slocknat helt. Detta tar 10-30 sekunder.
 2. När enheten slocknat, stoppa i båda sladdar igen.
 3. Starta om kassaprogrammet och testa anslutningen genom att gå till Kontrollpanelen > Systeminställningar > Kontrollenhet > Ändra > Testa anslutning.
 4. Om anslutningen lyckades är du klar och du kan fortsätta ta betalt. Om anslutningen ej lyckas, testa olika COM-nummer under ”port”.

Om problemet kvarstår, prova att dra ut sladden som går till datorn och stoppa den i en annan port. Repetera sedan steg 3-4.

Om problemet fortfarande kvarstår, vänligen ring vår support.

Load More

Obs! Om ni har problem med kassan, tänk gärna på följande:

 • Kontrollera att datorn har tillgång till internet. Om du saknar internet kan det störa licensförlängning och kortbetalning. Det underlättar även för vår support om ni har internet för fjärrstyrning.
 • Kontrollera att samtliga enheter (kvittoskrivare, kontrollenhet, kortterminal, etc.) är anslutna korrekt.
 • De flesta problem löser sig själva genom att starta om datorn.
 • Manual för användning av kassaprogrammet finns under Hjälp > Öppna hjälpen.

Under 2020 har vår support stängt följande dagar:

2020-12-24 Julafton
2020-12-25 Juldagen
2020-12-26 Annandag jul
2020-12-31 Nyårsafton

2020-01-01 Nyårsdagen
2020-01-06 Trettondag jul

Kontakta oss

Holländargatan 22
113 59 Stockholm

Öppettider:
Mån-fre 09:00-17:00

Lunchstängt:
12:00-13:00

 

Vi återkommer inom 24 timmar alla vardagar. För brådskande ärenden hänvisar vill till telefon under våra öppettider.

  Här listar vi de vanligaste drivrutinerna som används med EasyCashier. Om ni saknar någon eller behöver hjälp, kontakta oss eller er återförsäljare.

  EasyCashier

  EasyCashier 3

  Äldre version av EasyCashier.

  EasyCashier 4

  Vår senaste webbaserade kassa.

  Kassaklient Kassaklient
  Extrakassa EasyCashier Online (hemsida)

  TeamViewer

  EasyCashier Fjärrstyrning – Fjärrstyrningsprogram som låter oss ta över din dator för att snabbt hjälpa dig med dina problem.
  Teamviewer Host v12 – Ett alternativ som möjliggör att du själv kan fjärrstyra din kassadator från valfri dator.
  Teamviewer v12 –  Full version av Teamviewer 12.

  USB Till Seriell Adapter

  Prolific PL2303 v1.2
  Prolific PL2303 (Special för gamla kablar)
  Aten UC232A v1.0.082

  Nets USB-driver

  USB-driver (32-bit) – För anslutning av Nets IPP 350
  USB-driver (64-bit) – För anslutning av Nets IPP 350

  Verifone CEPA

  Microsoft VC++ 2010 Redist 32bit

  Star skrivardriver (TSP 143)

  5.4.0 SE – Windows XP/Vista/7 – 32bit Installer
  5.4.0 SE – Windows XP/Vista/7 – 64bit Installer
  5.5.0 SE – Windows XP/Vista/7/10 – 32bit Installer
  5.5.0 SE – Windows XP/Vista/7/10 – 64bit Installer

  Citizen skrivardrivrutiner

  CT-S310ii

  CT-E351

  CleanCash Kontrollenheter

  CleanCash MultiUser (Typ C) v 1.2 – USB-drivrutin.
  Omställning kassabeteckning (Felkod 007) – Verktyg för att ställa om kassabeteckningen i CleanCash Typ A.

  PosPLUS kontrollenhet

  USB-drivrutin – Drivrutin för PosPLUS kontrollenhet.

  Zebra etikettskrivare

  Zebra Browser Print 1.2.0.3 – Mjukvara för att kunna skriva ut etiketter med EasyCashier 4

  Babs Paylink/Verifone – BPTI

  EasyCashier BptiXml 1.0.2  – Mjukvara för integration med kortterminaler från Babs Paylink och Verifone för EasyCashier 4. BptiXml 1.1.2.93 / BPTI 2.3.19.337

  Kunddisplay för EasyCashier (LV3000)

  USB-drivrutin – Denna drivrutin fungerar för Windows XP samt Windows 7 (32/64 bit)

  Verifone VX820 USB-driver

  USB-drivrutin – För ECCC (PayWorks) Verifone VX 820